Promotiedagen LIVE 2020

Promotiedagen 2020 LIVE

Promotiedagen LIVE 2020

Ook in deze vreemde tijd waarin het leven grotendeels stil lijkt te liggen, en contacten vaak moeizamer en in elk geval afstandelijker worden, verandert ondernemen ook.
Je kunt OF bij de pakken neer gaan zitten, OF creatiever worden.
Een échte ondernemer zoekt nieuwe mogelijkheden om door te gaan.
Zo’n vreemde tijd opent ook perspectieven!
 
Zo gaat ook de Promotiedagen 2020 door! Anders dan anders, maar wel met netwerken en wederom een zeer interessant programma!
Ook dit jaar neemt Uw Eigen Secretariaat weer deel aan de Promotiedagen, en is weer te vinden op Plein No(o)rd bij Federation4WoMen.
 
Bezoek ons op de Promotiedagen LIVE 10 november 2020
Hét online event voor zakelijk Noord-Nederland!

PromotiedagenLIVE is de virtuele beurs van ondernemend Noord-Nederland. Het heeft alle features die je van een Promotiedagen mag verwachten, met virtuele stands, live-sessies met interessante presentaties en interviews, rondetafelgesprekken, 1 op 1 chat- en videomogelijkheden, gerichte netwerkcarrousels, afspraakmodules en nog veel meer. Het belooft een unieke en onvergetelijke editie van de Promotiedagen te worden, die je zeker niet mag missen.

REGISTREER JE ALS BEZOEKER!
BEKIJK HET PROGRAMMA

Netwerkcarrousel: bouwen aan je netwerk in coronatijd

Het netwerken ligt de afgelopen maanden grotendeels stil. We leren nauwelijks nieuwe mensen kennen en zaken doen we vooral in het bekende kringetje. Dat kan anders! Tijdens PromotiedagenLIVE kun je meedoen aan de Netwerkcarrousel. De leukste online netwerkmogelijkheid.

Hoe het werkt?
Registreer jouw bezoek voor Promotiedagen LIVE. Betreed 10 november het event en ga in het programma naar de netwerkcarrousel. Zet je camera en geluid aan en start jouw speeddates met andere ondernemers. Geen Zoom, geen Teams, geen gedoe. Een gesprek van 4 minuten, en door naar de volgende. Supersimpel, superleuk en supereffectief.

Nelly Boer van Uw Eigen Secretariaat staat ook dit jaar weer op het No(o)rd Plein.
Ontmoet haar daar!


Dinsdag 10 november om 13:30 – 14:00 uur
Thema van dit rondetafelgesprek is de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Nederland. Er zullen onder meer de juridische en interculturele aspecten met betrekking tot het toetreden tot de Duitse markt worden gepresenteerd, bijvoorbeeld via “do’s en dont’s”, maar ook de toeristische aspecten zullen worden toegelicht.

Managementondersteuner

Vestigingsadres / postadres

Vestigingsadres / postadres

Als je een bedrijf wilt laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel, heb je een vestigingsadres
Organiseren van vergaderingen, seminars en zakenreizen

Organiseren van vergaderingen, seminars en zakenreizen

Organiseren van vergaderingen, seminars en zakenreizen Uw Eigen Secretariaat kan boekingen in
Mailings, Presentatie

Mailings, Presentatie

Mailings, Presentatie Uw Eigen Secretariaat Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid
Effectief vergaderen begint bij een goede voorbereiding

Effectief vergaderen begint bij een goede voorbereiding

Vergaderen vergt voorbereiding, een effectieve verzorging tijdens en goede afronding na de
Telefoon-agenda-post

Telefoon-agenda-post

Telefoon-agenda-post, de kurk waar elke onderneming op drijft. Indien gewenst, kan Uw Eigen
Office Supplies en Facility Management

Office Supplies en Facility Management

Uw Eigen Secretariaat kan op effectieve wijze de kantoorbenodigdheden voor je verzorgen. Ook voor

Managementondersteunende taken voor ondernemers en bestuurders zodat zij efficiënter kunnen werken. Ontzorgen door de manager te helpen prioriteren; de complexiteit aan inkomende informatie structureren; projectmanagement; ondersteuning bij social media en bijhouden websites.

post

BEURSNIEUWS

Beursnieuws

Ontmoet Uw Eigen Secretariaat op de beurs. Maak gebruik van deze gelegenheid om nog meer te netwerken! Relaties, contacten, business.

Wij bieden je natuurlijk altijd graag een toegangsbewijs bewijs aan.

Klik hieronder voor meer informatie over een specifieke beurs of een toegangsbewijs.

 

post

Plichten van de verwerkingsverantwoordelijke

Plichten van de verwerkingsverantwoordelijke volgens de AVG

De plichten van de verwerkingsverantwoordelijke volgens de AVG zijn vermeld in de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming.

Op grond van de Verordening moet elke verwerking van persoonsgegevens voldoen aan de volgende
beginselen:
• de verwerking van persoonsgegevens moet rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn
(“rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);
• de verwerking moet gebonden zijn aan specifieke verzameldoelen (“doelbinding”);
• de persoonsgegevens moeten toereikend zijn, ter zake dienend, en beperkt tot wat noodzakelijk is
(“minimale gegevensverwerking”);
• de gegevens moeten juist zijn (“juistheid”);
• de gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig (“opslagbeperking”);
• gegevens moeten goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven (“integriteit en vertrouwelijkheid”).

Voor de volledige richtlijnen verwijzen wij naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

post

Ledenadministratie

Ledenadministratie en WPB

De ledenadministratie van (sport)verenigingen valt onder de werking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) als er sprake is van een geautomatiseerde of systematisch ingedeelde administratie. Dat zal vrijwel altijd het geval zijn omdat een simpel lijstje op papier met namen van de leden al wordt gezien als een systematisch ingedeelde administratie.

Op grond van de WPB is het verplicht om het doel van de ledenadministratie vast te leggen. Bij een (sport)vereniging is het doel van de ledenadministratie meestal gericht op het interne functioneren van de vereniging en het verkeer tussen haar leden. Gegevens uit die administratie mogen niet worden verstrekt aan derden tenzij de leden hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Ook mag de volledige ledenlijst niet op de website gezet worden zonder de individuele toestemming van de leden.

Indien de ledenadministratie van een vereniging zich alleen richt op de voor de verenigingsactiviteiten noodzakelijke onderwerpen, en er dus geen gegevens worden geregistreerd die geen directe verbinding hebben met de activiteit van de verenigiging of op een andere wijze actief zijn voor de vereniging, is deze ledenadministratie vrijgesteld van melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

contact

Wil je hulp bij het verzamelen van privacyverklaringen van je klanten volgens de Privacywetgeving voor alle ondernemers?

Voor meer informatie over dit onderwerp: www.cbpweb.nl.

post

Hoofdlettergebruik in titels in de Nederlandse taal

hoofdlettergebruik

Hoofdlettergebruik in titels

Hoofdlettergebruik in titels is vaak verwarrend. Is het nu minister of Minister? En ministerie of Ministerie? Wanneer wel en wanneer niet een hoofdletter?

Tja, dat een naam of het eerste woord van een zin met een hoofdletter begint, dat weten we allemaal wel. Maar wanneer is het nu minister en wanneer Minister? Hoe zit dat nu ook al weer met dat hoofdlettergebruik in titels?

Daar zijn uiteraard regeltjes voor.
Ik beperk me in deze secretariaatstip tot namen van instellingen, merken en titels.

Namen van instellingen
De eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen met die eigennaam als eerste deel schrijven we met hoofdletter.

Bijvoorbeeld: het Nederlandse Parlement

Als we verschillende instellingen kunnen noemen met hetzelfde woord, dan is dat een soortnaam. Een soortnaam wordt met een kleine letter geschreven.

Bijvoorbeeld: het Italiaanse en het Duitse parlement

Hoofdlettergebruik in titels bij aanspreektitels

Een aanspreking met bijzonder respect: Majesteit

Nu hebben we een aantal uitzonderingen als het gaat over officiële taalregels en formeel taalgebruik.

Minister  wordt meestal met een kleine letter geschreven. In een aantal gevallen is een hoofdletter gebruikelijk of mogelijk.

We schrijven functiebenamingen zoals minister in principe met een kleine letter, bijvoorbeeld minister van Financiën. In sommige overheidsdocumenten worden aanduidingen voor afzonderlijke ministers in hun geheel als eigennaam beschouwd. Minister krijgt dan, net als de naam van het ministerie of bevoegdheidsdomein, een hoofdletter, bijvoorbeeld Minister van Financiën. Tegen die spelling hoeft geen bezwaar gemaakt te worden.

Toelichting

Aanspreekvormen, functiebenamingen en titels, al dan niet gevolgd door een naam, schrijven we volgens de spellingregels met kleine letters: minister Leterme, paus Benedictus, koningin Beatrix, prinses Máxima, dominee, minister-president. De functiebenamingen en titels worden als soortnamen beschouwd.

De naam van het ministerie of bevoegdheidsdomein, die volgt op minister, krijgt wel hoofdletters, bijvoorbeeld: minister van Defensie. De hoofdletters gelden alleen voor zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, niet voor andere woordsoorten, zoals voorzetsels. Daarom is het: minister van Landbouw en Visserij, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hetzelfde geldt voor combinaties met staatssecretaris, dus bijvoorbeeld: staatssecretaris van Defensie.

In formeel taalgebruik wordt minister soms ook met een hoofdletter geschreven, bijvoorbeeld in bepaalde regelgevende teksten. Volgens het Nederlandse document ‘Aanwijzingen voor Regelgeving’ en de Belgische tekst ‘Beginselen van Wetgevingstechniek’ van de Raad van State schrijven we Minister met hoofdletter in bijvoorbeeld Minister van Financiën. Die woordgroep wordt dan in zijn geheel als eigennaam beschouwd, en minister krijgt dus eveneens een hoofdletter. In regelgevende teksten van de Vlaamse overheid wordt minister  dan weer altijd met een kleine letter geschreven. De beide spellingen zijn te verdedigen in deze context; de overheidsinstanties maken hierover zelf interne afspraken.

Om iemand met bijzonder respect aan te spreken, bijvoorbeeld in een briefaanhef, worden traditioneel vaak hoofdletters gebruikt, bijvoorbeeld: Mijnheer/mevrouw de Minister (aanhef voor een minister), Majesteit (aanspreking van een vorst). In de moderne zakelijke communicatie bestaat echter een duidelijke tendens om in plaats van de traditionele hoofdletter hier een kleine letter te gebruiken: senator, mevrouw de minister, mijnheer de voorzitter. Bedrijven en instellingen volgen daarbij geregeld een eigen huisstijl.

Hoofdlettergebruik in titels samengevat

 

Minister & ministerie
ministerie van Economische Zaken 
minister Jansen 
de Minister van Economische Zaken  (hier is er maar één van, eretitel)

Bron: Nederlandse Taalunie. (2013). Het Groene Boekje (8ste). Den Haag, Nederland: Sdu Uitgevers, jagerneyndorff.nl, woordenlijst.org

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid

Notuleertips voor notulen en transcripties

Notuleertips

Er zijn een aantal algemene notuleertips. Een aantal tips kunnen per opdracht verschillen. Daarom zijn het ook algemene tips en geen richtlijnen 🙂
Er is natuurlijk verschil tussen de diverse verslagvormen: een letterlijk verslag, een woordelijk verslag, een uitgebreid verslag, een beknopt verslag of een beknopt analytisch verslag.
Je vindt de notuleertips hieronder in willekeurige volgorde.
Heb je tips om toe te voegen? Of heb je vragen ergens over? Laat het even weten!
Notuleertips

>>>>> Deze pagina wordt momenteel bewerkt.

Bedragen niet uitschrijven.
Dus niet: twintig duizend vijfhonderd vierennegentig euro en vijftig cent, maar: € 20.594,50. “Vijf paarden” mag wel.
Niet relevante zaken niet notuleren
“De jurist stelt een vraag.” “Dhr. B. krijgt de gelegenheid het bezwaar toe te lichten.” “Mw. J. zoekt dit op in de onderliggende stukken.” >> Alleen het resultaat telt: “Dhr. B. geeft desgevraagd een toelichting op het bezwaar.” Niet relevante opmerkingen zijn bijvoorbeeld: “Hij stelt voor eerst de bezwaarmakers het woord te geven. Daarna krijgt de initiatiefnemer de gelegenheid daarop te reageren.”
Spreektaal vermijden
“Als er tegen de last van 20 juni 2015 op 27 augustus 2015 bezwaar is gemaakt, moet dat ook nog verder getoetst worden en meegenomen worden volgens mw. S.” Vervang deze zin bijvoorbeeld door: “Mw. S. merkt op dat, als er tegen de van 20 last van 20 juni 2015 op 27 augustus 2015 bezwaar is gemaakt, dat ook nog verder getoetst en meegenomen moet worden.” >> dit geldt natuurlijk niet voor een letterlijk verslag of een woordelijk verslag.
Emoties niet in het verslag opnemen: “Dhr. B. raakt hierdoor helemaal in de war en kan de boel niet meer uit elkaar houden.” Vervang deze zin door: “Dhr. B. geeft aan dit verwarrend te vinden.”
Vermijd herhalingen!1x duidelijk opschrijven is voldoende. Het is aan de notulist om de essentie eruit te halen en goed te verwoorden. Je kunt eventueel nog aangeven, dat iemand “nogmaals benadrukt, dat…”
Leestekens in niet-letterlijke of woordelijke verslagen: Er komen in principe géén zinnen met een vraagteken in niet-letterlijke verslagen voor. Dus niet: “Wordt er dan buiten niet geschoten binnen een bepaalde periode?”, maar geef gelijk het antwoord: “Desgevraagd antwoordt dhr. W. dat de schietactiviteiten vrij beperkt zijn.”
Geen eigen woorden gebruiken als de gesproken woorden duidelijk zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld juridische correctere termen zijn.
Voorbeeld:
“Er moet kenbaar gemaakt zijn dat de relatie de verhuurder is.” is wat anders dan “Er wordt aangegeven dat de relatie de verhuurder is.”

Algemene notuleertips

Opmerking notulist
Het je een opmerking of toevoeging die je in het verslag wilt vermelden? Laat dan duidelijk zien dat dit een opmerking van de notulist is. Dit maakt immers geen onderdeel uit van het verslag.
Zet je opmerking bijvoorbeeld tussen haakjes en in italics.
Voorbeeld bij een transcriptie:
(Opmerking notulist:in de discussie werd door elkaar gepraat en met kopjes gerommeld; notulist kon de discussie niet verstaan)
Voorbeeld bij notulen:
(Toevoeging na afsluiting van de vergadering: De gevraagde stukken zijn inmiddels ontvangen en als bijlage bij dit verslag gevoegd)

Notuleertips voor een uitgebreid verslag Moet je bij een uitgebreid verslag steeds aangeven wie aan het woord is? Zorg er dan voor dat je niet steeds dezelfde kreten achter elkaar gebruikt.
Voorbeelden:
Dhr. J. merkt op dat…
Dhr. J. merkt verder op dat…
Dhr. J. geeft verder aan dat…
Dhr. J. voegt toe dat…
Dhr. J. geeft desgevraagd aan dat… (samenvatting van vraag en antwoord)

Notuleertips voor een letterlijk verslag

Rommelige spreektaal vermijden: Leg geen nadruk op iemands ‘stuntelige’of onduidelijke zinsopbouw. Als iemand zegt: “Ik denk dat…, volgens mij….” vervang dit dan door bijvoorbeeld “Ik denk dat het ….”

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid

Beter spellen is een kunst

Beter spellen is een kunst

Beter spellen is een kunst
Beter spellen is een kunst. Mensen lezen minder, er worden vaak meer Engelse kreten gebruikt. Incorrect Nederlands is in zakelijke correspondentie niet helemaal netjes.

>>>> Deze pagina wordt momenteel bewerkt.

Je merkt tegenwoordig dat veel woorden (foutief) door elkaar heen worden gebruikt. Dat gebeurt met name bij woorden die heel erg op elkaar lijken.
Maar hier zijn makkelijke taalhulpjes voor. Klik even door voor meer informatie.
En heb je een vraag of twijfel je ergens over? Laat het even weten en je krijgt zo spoedig mogelijk een antwoord terug!

DAT of WAT?

GROTE of GROOTTE?

HEN of HUN?

KENNEN of KUNNEN?

OK, OKÉ, OKAY of OKEE?
Schrijf dit populaire woordje als ‘oké’ of ‘OK’.
‘Okay’ en O.K. zijn Engelse spellingen.
Wees in elke geval consequent in het gebruik!

WAT, DAT, WIE, DIE

ZIJN, HAAR

Beter spellen is een kunst

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid