Vergaderen vergt voorbereiding, een effectieve verzorging tijdens en goede afronding na de vergaderingen.

VergaderenVergaderen begint bij het beleggen van de vergadering. Je weet zelf welk doel je met de vergadering hebt, wat je op de agenda wilt zetten, en wie aanwezig zou moeten zijn.
En dan komt de voorbereiding: datum en locatie vastleggen, deelnemers uitnodigen, stukken toesturen, catering organiseren, de benodigde techniek regelen.
Wil je bij de bespreking je eigen secretaresse aanwezig hebben die voor jou de organisatie rondom de bijeenkomst regelt, zorgt voor de notulen, de apparatuur die nodig is voor je presentatie enzovoort? Dat kan! Je krijgt de uitstraling van een professioneel bedrijf door de inzet van een professionele secretaresse.

Notuleren

Bij verenigingen, stichtingen en grote en kleine organisaties wordt regelmatig vergaderd, zowel overdag als ’s avonds.
Het notuleren en uitwerken van vergaderingen is daarbij vaak een knelpunt.
Als directie van een (groot) bedrijf heb je regelmatig vergaderingen waarvan je professionele notulen wilt hebben. Ook als je een gespecialiseerd bedrijf bent op bijvoorbeeld juridisch, medisch of chemisch gebied.

Voor raads- en commissievergaderingen, inspraak- en informatieavonden, brainstormsessies, bestuursvergaderingen, fusiebesprekingen of vergaderingen met aandeelhouders ben je bij Uw Eigen Secretariaat ook aan het juiste adres.
Goede leesbare verslagen maken kost voornamelijk veel tijd en wordt terecht gezien als ‘een vak apart’. Uw Eigen Secretariaat biedt je jarenlange ervaring in dit vakgebied, zodat jouw verslagen snel en professioneel worden uitgewerkt.

De uitgewerkte verslagen worden, binnen 5 werkdagen na de vergadering, naar je verzonden per e-mail, of kunnen op jouw verzoek worden geprint en verzonden naar de door jou aangegeven relaties.

Van geluidsbestand naar tekst
Het notuleercentrum van Uw Eigen Secretariaat is toegerust voor het uitwerken van transcripties (het uitwerken van digitale bestanden) en kan uiteraard ook een digitaal verslag voor je maken.

contact

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid