Notulen

Notulen

Notulen Wikepedia: De notulen van een vergadering vormen een verslag van de vergadering. De notulen worden gemaakt door de notulist of secretaris van de vergadering. Deze maakt tijdens de vergadering (meestal schriftelijk) aantekeningen, om na afloop van de...
Voicemail

Voicemail

Voicemail Wikepedia geeft aan: Voicemail is een vorm van dienstverlening ter vervanging van een persoonlijk antwoordapparaat. Technisch gezien bevindt de voorziening zich op een platform in een vast of mobiel telefonienetwerk. Telefoontjes die door de opgeroepen...
Antwoordapparaat: handig of onverstandig?

Antwoordapparaat: handig of onverstandig?

Antwoordapparaat Wikipedia geeft aan: Een antwoordapparaat of telefoonbeantwoorder is een apparaat dat een telefoongesprek aanneemt, als de telefoon na een vooraf ingestelde tijd niet is opgenomen. De beller krijgt dan een vooraf ingesproken tekst te horen van de...