Secretaresse ouderwets? MA, PA of VA?

Secretaresse ouderwets? MA, PA of VA?

Veel verschillende titels voor werk in hetzelfde vakgebied. Secretaresse ouderwets? MA, PA of VA?
Oftewel: Managementassistant, Personal Assistant, Virtual Assistant.

In algemene zin is een secretaresse een assistent van een ondernemer of manager.
Steeds meer ondernemers en managers besteden ondersteunende en routinematige werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld omdat het te veel tijd kost. De ondernemer en manager houden daardoor tijd over voor meer declarabele uren, hun corebusiness of wat extra vrije tijd.

Een paar korte omschrijvingen:

 • Secretaresse: werkt voor een afdeling (afdelingssecretaresse) of voor één persoon
 • Personal Assistant: assisteert een persoon, dat kan zowel secretarieel als soms ook huishoudelijk
 • Directiesecretaresse of Management assistent: ondersteunt de directie, geeft eventueel leiding aan het (directie)secretariaat
 • Virtual assistent: een persoonlijke assistent die op afstand werkt

Secretaresse ouderwets? MA, PA of VA?Het secretariaatswerk bestaat voornamelijk uit het verrichten van zeer uiteenlopende administratieve taken:

   • ondersteunen, voorbereiden en organiseren van het werk van de baas/manager
   • beantwoorden van vragen van de baas/manager over organisatorische punten
   • bijhouden van de afsprakenagenda
   • bijhouden van correspondentie of in- en uitgaande postmappen
   • uittypen van brieven, verslagen, offertes
   • telefoon, e-mail en fax beantwoorden
   • archiveren van stukken
   • contact opnemen met klanten of patiënten
   • notuleren bij gesprekken of vergaderingen
   • organiseren van bijeenkomsten, congressen e.d.

   Secretaresse ouderwets? MA, PA of VA?
   Een managementassistent is niet per definitie een directiesecretaresse. Het beroep managementassistant (of kortweg assistant) overkoepelt erg uiteenlopende functies en komt voor in elke bedrijfssector en bij de overheid. Het takenpakket is afgestemd op de omstandigheden: sector, grootte, bedrijf, managementstijl … en is dus niet gestandaardiseerd.
   De managementassistant is gelieerd aan één of meerdere personen voor wie zij/hij een pakket taken vervult afhankelijk van een concrete situatie. Voor deze hiërarchisch meerderen werkt zij/hij inhoudelijk, voorbereidend en ondersteunend bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Vooral administratief en organisatorisch rekent de manager op zijn assistant: zij/hij staat in voor het organiseren van activiteiten, beheren van informatie en correspondentie en voor het tijds- en prioriteitenbeheer van de manager. De managementassistant heeft inzicht in de kernactiviteiten en strategieën van het bedrijf en gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.”
   De omschrijving zegt veel over het beroep, maar lang niet alles. Betrokkenheid, flexibiliteit en meertaligheid zijn kwaliteiten die hoog ingeschat worden. De managementassistant is de rechterhand van één directeur, ondersteunt een groep van managers of een volledige afdeling. Een assistant kan een team vormen met andere assistants, al dan niet leiding geven of tijdelijke projecten coördineren. De mogelijkheden zijn even divers als het bedrijfsleven zelf. Initiatief en verantwoordelijkheid zijn facetten van het beroep waaruit managementassistants vaak het grootste werkplezier halen. Dat tekent ook de evolutie van klassieke secretaresse tot comanager die het beroep ondergaan heeft.

   Secretaresse ouderwets? MA, PA of VA?Functies als topmanagementassistant:

   • Personal Assistant
   • Executive Assistant
   • Customer Relations Officer
   • Managementassistant
   • Officemanager

   <br\>Een directiesecretaresse is een beroep dat valt onder de beroepscategorie managementassistent(e) of managementassistant. Een directiesecretaresse verricht secretarieel werk voor directieleden en managers van bedrijven en organisaties.
   Dit houdt onder meer in:

   • notuleren
   • bijhouden agenda
   • correspondentie verzorgen
   • voorbereiden van vergaderingen
   • ontvangst van bezoek
   • regelen van lunches en zakenreizen

   Omdat een directiesecretaresse vaak met vertrouwelijke informatie om moet gaan, belangrijke zakelijke klanten moet begeleiden en aanspreekpunt is van de directie, worden er zwaardere eisen gesteld aan een directiesecretaresse dan aan een gewone secretaresse.

   Secretaresse ouderwets? MA, PA of VA?

   Secretaresse ouderwets? MA, PA of VA?Een virtual assistant is een (directie)secretaresse of MA/PA die vanaf haar eigen kantoor ondersteunende werkzaamheden verricht voor een baas/manager/bedrijf.
   In dit digitale tijdperk kunnen dat in principe alle bovengenoemde werkzaamheden zijn. Telefoon- en mailafhandeling gaan via de cloud. Aanwezigheid in vergaderingen is weliswaar handig, maar niet eens meer noodzakelijk, omdat dit ook via een telefoon- of videoverbinding kan. Ook het uitwerken van een transcriptie kan heel goed “op afstand” gebeuren.
   Een goede virtual assistant is net zo betrokken bij de onderneming als een assistent die binnen het bedrijfsgebouw haar werkplek heeft. Het voordeel van een virtual assistent is dat de ondernemer niet hoeft te investeren in een werkplek.
   Vaak bedient een virtual assistent meerdere opdrachtgevers. De ondernemers hebben dan het voordeel van een fulltime secretaresse zonder de bijbehorende kosten. Ze betalen immers alleen de tijd die zij daadwerkelijk van haar diensten gebruik maken.
   Bij een secretariaatsbureau dat met een team werkt, heeft de opdrachtgever het voordeel dat zelfs 52 weken per jaar gebruik gemaakt kan van ingewerkte krachten.
   <br\>Secretaresse ouderwets? MA, PA of VA?

   De voordelen voor het uitvoeren van secretariële ondersteuning door een virtual assistant:

   • de opdrachtgever betaalt alleen de daadwerkelijk gemaakte uren
   • de virtual assistant kan per klus worden ingehuurd of dagelijks beschikbaar zijn
   • de opdrachtgever hoeft voor de secretariële ondersteuning geen personeel in dienst te nemen en hoeft dus ook geen loonheffingen af te dragen of vakantiegeld te reserveren
   • de opdrachtgever hoeft geen werkplek in te richten voor secretariële ondersteuning
   • er is een professioneel kantoor beschikbaar met alle benodigde apparatuur
   • er is altijd een professionele secretaresse achter de hand die kan worden ingehuurd wanneer dat nodig is

   Secretaresse ouderwets? MA, PA of VA?

 

 

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid

Alt-codes als sneltoets om effectiever te werken

Alt-codes als sneltoets

Met een alt-code kun je een speciaal teken tevoorschijn halen welke niet standaard op het toetsenbord te vinden is. Deze vreemde tekens zijn ASCII tekens. ASCII is de afkorting van American Standard Code for Information Interchange en is een standaard van een aantal letters en leestekens. Iedereen heeft wel eens een smiley of vreemd teken nodig dat niet snel te vinden is op het toetsenbord. Je hoeft nu niet meer verder te zoeken naar deze alt-code.
Alt-codes als sneltoets
Druk de ALT toets en het cijfer in, om het symbool te krijgen.
Maak je eigen lijst met je favoriete symbolen. Dit overzicht kun je eenvoudig printen en ophangen naast je computerscherm. Hiermee heb je snel de meest gangbare alt-codes binnen je bereik. Veel succes en werkplezier met het gebruik van deze sneltoetsen!

Alt-Codes List of Alt Key Codes Symbols

Er zijn veel meer alt-codes dan hier vermeld. We hebben ons beperkt tot de meest logische alt-codes voor normaal gebruik.
ALT-55 om het cijfer “7” als resultaat te krijgen, is voor normaal gebruik niet echt logisch!
Dus alle codes die als resultaat een bestaande toets op het toetsenbord geven, hebben we in dit overzicht niet vermeld.
alt-codes

Er zijn ook heel veel sneltoetsen met bijvoorbeeld CTRL of CTRL-SHIFT mogelijk.
Bijzonder handig om bijvoorbeeld snel te kunnen tekstverwerken.
Een paar veelgebruikte combinaties zijn:
CTRL-C = kopiëren
CTRL-V = plakken

Meer hierover weten? Kijk bij

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid

Haal meer uit je Excel spreadsheet

Haal meer uit je Excel

Deze pagina wordt momenteel bewerkt

Haal meer uit je Excel
Excel is een programma van Microsoft. Vanuit je Excel pakket heb je direct toegang tot de zeer uitgebreide helpdesk van Microsoft. Je kunt daar gericht een vraag stellen over het item waar je mee bezig bent. Haal meer uit je Excel!


Maar soms is het moeilijk om precies aan te geven waar je naar op zoek bent. Simpelweg omdat je niet weet hoe je je vraag moet omschrijven.
Het kan soms handig zijn om korte tips hierover te lezen. Soms om je geheugen op te frissen, soms omdat je dit gewoon nog niet wist.
Ik hoop dat ik je iets hebt aan de tips die ik op deze pagina verzamel.
Haal meer uit je Excel!

Ik ga hier geen uitgebreide verhandelingen geven over formules, wiskundige berekeningen en macro’s. Dat kunnen anderen veel beter dan ik.
Ik ga je hier wel tips geven hoe je bijvoorbeeld Excel als een superhandige database kunt gebruiken, waardoor je echt tijd kunt besparen en veel meer plezier in het verwerken van je gegevens zult hebben. En dan bijvoorbeeld nog over sorteren, want dat lijkt zo simpel maar is dat niet voor iedereen.
En zo is er nog veel meer te delen met iedereen.


Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid

Haal meer uit je Office 2016 en Office 365

Haal meer uit je Office

haal meer uit je office
Microsoft Office is niet meer weg te denken in dit tijdperk waarin alles via de computer gaat. Er is ontzettend veel mogelijk met je Office pakketten! Zowel op je computer als in de cloud. Haal meer uit je Office dan je tot nog toe deed!


Er zijn heel veel blogs, workshops, en trainingen over Office.
Omdat je op mijn site terecht bent gekomen, help ik je graag via mijn site, want het is superleuk om meer uit je Office pakketten te halen. Read More

Doorschakelen telefoon

DOORSCHAKELEN TELEFOON

Voor de meeste telecom providers geldt dezelfde methode voor het doorschakelen van uw vaste als voor uw mobiele telefoon. Hieronder kunt u stuk voor stuk lezen hoe het doorschakelen telefoon in zijn werk gaat. Lees de onderstaande handleiding goed door.

Vaste toestellen alles doorschakelen

Blogs
– Pak de hoorn van de telefoon
– Druk: *21*
– druk hierna het nummer van de telefoon waarnaar u wilt doorschakelen.
– Als allerlaatste drukt u een #
– Hierna hoort u een bepaalde toon of bevestiging (afhankelijk van uw provider)

– Pak de hoorn van de telefoon
– Druk: #21#
– Nu is het direct doorverbinden weer gestopt.

Vaste toestellen doorschakelen als de telefoon niet wordt opgenomen

Het zijn dezelfde stappen als bij alles doorschakelen. Alleen drukt u nu *61* en dan het nummer. En bij het uitschakelen drukt u #61#.

Vaste toestellen bij in gesprek doorschakelen

Het zijn dezelfde stappen als bij alles doorschakelen. Alleen drukt u nu *67* en dan het nummer. En bij het uitschakelen drukt u #67#.

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid

Transcriptie

Transcriptie

Transcriptie
Transcriptie is in de taalkunde het zo klankgetrouw mogelijk weergeven van een geschreven tekst of een gesproken taaluiting. Een in de wetenschap veelgebruikt transcriptiesysteem voor de spreektaal is het International Phonetic Alphabet (IPA) en het ASCII-equivalent SAMPA.

Administratief
Een transcriptie wordt ook toegepast bij vergaderingen, verhoren en gedicteerde brieven. Aan de hand van de opnamen wordt achteraf een verslag gemaakt. Daarbij onderscheidt men een transcriptie die “woordelijk” is en een transcriptie die “letterlijk” is. Indien het verslag woordelijk is, wordt hetgeen besproken is weergegeven in goede zinnen. Bij een letterlijk verslag wordt alles opgeschreven, precies zoals het is uitgesproken. Deze beide verslagen worden in eerste naamval geschreven. Verder is het mogelijk een verslag “beknopt” of “uitgebreid” te maken. Dit gebeurt in derde naamval. Voor het maken van een correct verslag zijn richtlijnen voor de opnamen belangrijk. Teneinde de notulist de mogelijkheid te geven de namen en stemmen aan elkaar te koppelen, is het essentieel dat de deelnemers zich aan het begin van de vergadering voorstellen. Ter ondersteuning van de notulist is verstrekken van een lijst met deelnemers makkelijk en maakt de notulen correcter. UwEigenSecretariaat heeft een notuleercentrum dat transcripties uitwerkt.

Transcripties worden ook gebruikt voor kwalitatief onderzoek. Een onderzoeker voegt “time stamps” toe aan een transcriptie en kan op die manier met behulp van Qualitative Data Analysis-software (QDA) zijn gegevens beter en sneller verwerken. Time stamps kunnen een link bevatten die ervoor zorgt dat de lezer op ieder gewenst moment het corresponderende geluidsfragment of het corresponderende videobeeld kan oproepen. Zo kan precies worden nageluisterd hoe iets is gezegd: was de spreker boos, verontwaardigd, aarzelde hij? Dit kan essentieel zijn als het gaat om verhoren of rechtszaken. Er zijn diverse notuleerbureaus die transcripties maken met time stamps.


Bron: Wikepedia

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid

Digitaal verslag

Digitaal verslag

digitaal verslag
Een digitaal verslag van een vergadering is een verslag weergegeven in audio of video en raadpleegbaar via een internetpagina. Digitale notulen vormen de tegenhanger van schriftelijke notulen. In plaats van geschreven tekst vormen beeld en/of geluid de belangrijkste informatiedragers.

Met behulp van een digitaal verslag is achteraf exact terug te luisteren welke uitspraken er door wie zijn gedaan tijdens de vergadering. Het digitale verslag is eenvoudig doorzoekbaar; het is niet nodig om de gehele vergadering nogmaals te beluisteren op zoek naar één bepaald fragment.

Objectieve informatie wordt op deze manier zeer gedetailleerd ontsloten en voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

Vervaardiging
Van de vergadering dient een video- of geluidsopname te worden gemaakt. Aan de hand van deze opname wordt het digitale verslag opgesteld. Het digitale verslag kan opgesteld worden op twee niveaus:
1. op het niveau van agendapunten
2. op het niveau van sprekers
Op het niveau van agendapunten houdt in dat er tijdsmarkeringen op de opname worden gemaakt daar waar een nieuw agendapunt wordt gestart. Op het niveau van sprekers houdt in dat er bij iedere wisseling van sprekers een tijdsmarkering wordt gemaakt en een sprekersnaam wordt gekoppeld.

Toepassingen
Op dit moment zijn er een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in digitaal notuleren. Deze dienst wordt vooral afgenomen door gemeenten en provincies. Dit is enerzijds te verklaren door de verplichting die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bestuurslichamen oplegt om bestuurlijke informatie te verstrekken, anderzijds door pogingen vanuit de bestuurslichamen zelf om de kloof tussen burger en lokale politiek te verkleinen.

Externe link
raadslochteren

Transcriptie

Transcriptie is in de taalkunde het zo klankgetrouw mogelijk weergeven van een geschreven tekst of een gesproken taaluiting. Een in de wetenschap veelgebruikt transcriptiesysteem voor de spreektaal is het International Phonetic Alphabet (IPA) en het ASCII-equivalent SAMPA. Bij muziek impliceert transcriptie het arrangeren van een stuk voor een ander instrument.

Bron: Wikipedia

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid

Gmail automatisch doorsturen in- of uitschakelen

Gmail automatisch doorsturen in- of uitschakelen

Gmail automatisch doorsturen
Je kunt al je nieuwe Gmail automatisch doorsturen naar een ander e-mailadres of alleen bepaalde soorten berichten laten doorsturen.
Opmerking: Wanneer je nieuwe berichten worden doorgestuurd, worden spamberichten niet doorgestuurd.

Gmail automatisch doorsturen inschakelen

1. Open Gmail op je computer via het account waarvandaan je de berichten wilt doorsturen. Je kunt uitsluitend berichten doorsturen voor één Gmail-adres en niet voor een e-mailgroep of alias.
2. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen.
3. Klik op Instellingen.
4. Klik op het tabblad Doorsturen en POP/IMAP.
5. Klik in het gedeelte Doorsturen op Een doorstuuradres toevoegen.
6. Voer het e-mailadres in waar je de berichten naartoe wilt doorsturen.
7. Klik op Volgende > Doorgaan > OK.
8. Er wordt een verificatiebericht naar dat adres gestuurd. Klik op de verificatielink in dat bericht.
9. Ga terug naar de instellingenpagina voor het Gmail-account waarvandaan je berichten wilt doorsturen en vernieuw je browser.
10. Selecteer Een kopie van een inkomend bericht doorsturen aan.
11. Kies wat je wilt dat er gebeurt met de Gmail-kopie van je e-mails. We raden je aan te kiezen voor ‘kopie van Gmail behouden in inbox’.
12. Klik onder aan de pagina op Wijzigingen opslaan.

Gmail automatisch doorsturen uitschakelen

Gmail automatisch doorsturen
1. Open Gmail op je computer via het account waarvandaan je niet langer berichten wilt doorsturen.
2. Klik in de rechterbovenhoek op Instellingen.
3. Klik op Instellingen.
4. Klik op het tabblad Doorsturen en POP/IMAP.
5. Klik in het gedeelte Doorsturen op Doorsturen uitschakelen.
6. Klik onderaan op Wijzigingen opslaan.


Hier vind je meer info over:
* Alleen bepaalde soorten berichten doorsturen
* Doorsturen naar meerdere accounts
* E-mails van een andere e-mailservice doorsturen naar Gmail
* Melding ‘Je stuurt je e-mail door’
* Melding ‘Met je filters wordt een deel van je e-mail doorgestuurd’
* Ik krijg de melding dat ik berichten doorstuur, maar heb doorsturen niet ingesteld

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid

Notulen

Notulen

Wikepedia: De notulen van een vergadering vormen een verslag van de vergadering. De notulen worden gemaakt door de notulist of secretaris van de vergadering. Deze maakt tijdens de vergadering (meestal schriftelijk) aantekeningen, om na afloop van de vergadering de notulen te kunnen voltooien.

Algemeen
De notulist van de vergadering is in het geval van een bedrijfsvergadering vaak een administratief medewerkster, zoals een secretaresse. In het geval van een verenigings- of commissievergadering, zoals een ALV, plenaire vergadering of bestuursvergadering, notuleert de secretaris van de vereniging of commissie. De notulist hoort zelf geen belangen te hebben in de vergadering en discussieert zelf niet mee tijdens de vergadering. Hij of zij heeft wel spreekrecht, om eventuele dingen die hem of haar niet duidelijk zijn na te kunnen vragen.

De notulen bevatten in ieder geval de aanwezigen (inclusief eventuele van toepassing zijnde functieverdeling), de agenda en de (deel)conclusies op ieder van de besproken punten.

Notuleren omvat meer dan het kunnen luisteren en opschrijven van wat gezegd is: de notulist moet objectief en neutraal datgene selecteren wat belangrijk is uit wat gezegd is. Vooral wanneer een discussie in volle gang is en meerdere mensen snel na elkaar spreken, is het belangrijk dat de notulist snel kan beslissen wat wel en niet relevant is. Bij diverse instellingen kan tegenwoordig een cursus notuleren gevolgd worden, waar men deze vaardigheid kan trainen.

Om goed te kunnen notuleren is het tevens belangrijk dat de voorzitter van de vergadering de discussie gestructureerd houdt en belangrijke conclusies herhaalt. Letterlijke citaten opnemen in de notulen is doorgaans niet wenselijk, omdat de lezer de precieze context niet (meer) kent. Beter is het om enkel de strekking van datgene wat gezegd is op te nemen.

Wanneer het eerste concept voor de notulen gereed is, is het gebruikelijk dat de voorzitter van de vergadering de notulen inhoudelijk controleert op ontbrekende of foutieve dingen. Soms is het nodig dat de notulen gecensureerd worden voordat ze gepubliceerd worden naar niet-aanwezigen, bijvoorbeeld omdat er persoonlijke dingen zijn besproken. In zulke gevallen doet de voorzitter dit wederom. Na controle door de voorzitter worden de conceptnotulen gekeurd tijdens de volgende vergadering, en met eventuele wijzigingen goedgekeurd en vastgelegd.

Soorten notulen (verslagvormen)
Er zijn verschillende soorten notulen, ook wel ‘verslagvormen’ genoemd. De notulist moet bij de keuze van de verslagvorm rekening houden met de aard van de bijeenkomst en het doel waarvoor de notulen gebruikt worden, maar ook met de stijl van de voorafgaande notulen.

Woordelijk/letterlijk verslag
De meest uitgebreide verslagvorm is het woordelijk verslag. Het woordelijk verslag is geheel geschreven in de directe rede (1e persoon enkelvoud of ‘ik-vorm’). In het woordelijk verslag wordt in beginsel alles vermeld dat wordt gezegd en is dus een volledige weergave van de vergadering. Woordelijke verslagen worden meestal alleen van zeer formele vergaderingen gemaakt zoals bij de Tweede Kamer en sommige gemeenteraden. Bij een woordelijk verslag wordt de gesproken tekst door de notulist op een taalkundig correcte wijze opgeschreven. Een letterlijk verslag is gelijk aan een woordelijk verslag met het verschil dat de gesproken tekst niet taalkundig correct wordt gemaakt. Versprekingen en gestotter is dus terug te lezen in een letterlijk verslag.

Verslag op spreker
Bij het verslag op spreker kiest de notulist de verschillende deelnemers aan de vergadering (sprekers) als invalshoek. Bij elk agendapunt geeft de notulist van elke deelnemer afzonderlijk een overzicht van diens inbreng (standpunten, argumenten etc.). Het verslag op spreker ligt voor de hand bij vergaderingen waarbij de deelnemers een achterban vertegenwoordigen en waarbij er tijdens de vergadering sprake is van tegengestelde belangen. Het verslag op spreker is geheel geschreven in de indirecte rede.

Verslag op onderwerp
Het verslag op onderwerp is een thematische weergave van hetgeen is besproken. Bij elk agendapunt maakt de notulist één samenvatting, waarbij de inbreng van de verschillende sprekers is opgenomen. Een verslag op onderwerp wordt gemaakt van vergaderingen waarbij er geen grote belangentegenstellingen zijn of wanneer de deelnemers niet een achterban vertegenwoordigen. Het verslag op onderwerp is geheel geschreven in de indirecte rede.

Uitspraak
Het woord “notulen” kan op twee manieren beklemtoond worden: notulen of notulen. De Nederlandse Taalunie adviseert de klemtoon op de eerste lettergreep te leggen[1] maar merkt op dat woordenboeken vaak beide mogelijkheden aangeven. De Dikke Van Dale (13e druk) doet dat ook, maar zegt over de tweede mogelijkheid “minder juist”. Desalniettemin zijn er veel mensen die “notulen” zeggen.

Zie ook
Digitaal verslag

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid

Voicemail

Voicemail

Wikepedia geeft aan: Voicemail is een vorm van dienstverlening ter vervanging van een persoonlijk antwoordapparaat. Technisch gezien bevindt de voorziening zich op een platform in een vast of mobiel telefonienetwerk.

Telefoontjes die door de opgeroepen persoon niet worden aangenomen, worden doorgeschakeld naar het voicemailplatform, waarna er door de beller een bericht achtergelaten kan worden. Op een later moment kan de gebelde het achtergelaten bericht alsnog beluisteren.

Systemen om te weten dat een bericht is achtergelaten zijn een apart apparaatje (voicemailmelder) en een sms. Ook kan men naar het voicemailnummer bellen om te horen of er nieuwe berichten zijn. Het bericht kan ook digitaal verstuurd worden door de telefoonaanbieder via e-mail of whatsapp of naar een website als audiobestand.

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid