Transcriptie

Transcriptie
Transcriptie is in de taalkunde het zo klankgetrouw mogelijk weergeven van een geschreven tekst of een gesproken taaluiting. Een in de wetenschap veelgebruikt transcriptiesysteem voor de spreektaal is het International Phonetic Alphabet (IPA) en het ASCII-equivalent SAMPA.

Administratief
Een transcriptie wordt ook toegepast bij vergaderingen, verhoren en gedicteerde brieven. Aan de hand van de opnamen wordt achteraf een verslag gemaakt. Daarbij onderscheidt men een transcriptie die “woordelijk” is en een transcriptie die “letterlijk” is. Indien het verslag woordelijk is, wordt hetgeen besproken is weergegeven in goede zinnen. Bij een letterlijk verslag wordt alles opgeschreven, precies zoals het is uitgesproken. Deze beide verslagen worden in eerste naamval geschreven. Verder is het mogelijk een verslag “beknopt” of “uitgebreid” te maken. Dit gebeurt in derde naamval. Voor het maken van een correct verslag zijn richtlijnen voor de opnamen belangrijk. Teneinde de notulist de mogelijkheid te geven de namen en stemmen aan elkaar te koppelen, is het essentieel dat de deelnemers zich aan het begin van de vergadering voorstellen. Ter ondersteuning van de notulist is verstrekken van een lijst met deelnemers makkelijk en maakt de notulen correcter. UwEigenSecretariaat heeft een notuleercentrum dat transcripties uitwerkt.

Transcripties worden ook gebruikt voor kwalitatief onderzoek. Een onderzoeker voegt “time stamps” toe aan een transcriptie en kan op die manier met behulp van Qualitative Data Analysis-software (QDA) zijn gegevens beter en sneller verwerken. Time stamps kunnen een link bevatten die ervoor zorgt dat de lezer op ieder gewenst moment het corresponderende geluidsfragment of het corresponderende videobeeld kan oproepen. Zo kan precies worden nageluisterd hoe iets is gezegd: was de spreker boos, verontwaardigd, aarzelde hij? Dit kan essentieel zijn als het gaat om verhoren of rechtszaken. Er zijn diverse notuleerbureaus die transcripties maken met time stamps.


Bron: Wikepedia

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid