Digitaal verslag

Geschreven door: Nelly Boer
22 juni 2017

Digitaal verslag

Een digitaal verslag van een vergadering is een verslag weergegeven in audio of video en raadpleegbaar via een internetpagina. Digitale notulen vormen de tegenhanger van schriftelijke notulen. In plaats van geschreven tekst vormen beeld en/of geluid de belangrijkste informatiedragers.

Met behulp van een digitaal verslag is achteraf exact terug te luisteren welke uitspraken er door wie zijn gedaan tijdens de vergadering. Het digitale verslag is eenvoudig doorzoekbaar; het is niet nodig om de gehele vergadering nogmaals te beluisteren op zoek naar één bepaald fragment.

Objectieve informatie wordt op deze manier zeer gedetailleerd ontsloten en voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

Vervaardiging
Van de vergadering dient een video- of geluidsopname te worden gemaakt. Aan de hand van deze opname wordt het digitale verslag opgesteld. Het digitale verslag kan opgesteld worden op twee niveaus:
1. op het niveau van agendapunten
2. op het niveau van sprekers
Op het niveau van agendapunten houdt in dat er tijdsmarkeringen op de opname worden gemaakt daar waar een nieuw agendapunt wordt gestart. Op het niveau van sprekers houdt in dat er bij iedere wisseling van sprekers een tijdsmarkering wordt gemaakt en een sprekersnaam wordt gekoppeld.

Toepassingen
Op dit moment zijn er een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in digitaal notuleren. Deze dienst wordt vooral afgenomen door gemeenten en provincies. Dit is enerzijds te verklaren door de verplichting die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bestuurslichamen oplegt om bestuurlijke informatie te verstrekken, anderzijds door pogingen vanuit de bestuurslichamen zelf om de kloof tussen burger en lokale politiek te verkleinen.

Externe link
raadslochteren

Transcriptie

Transcriptie is in de taalkunde het zo klankgetrouw mogelijk weergeven van een geschreven tekst of een gesproken taaluiting. Een in de wetenschap veelgebruikt transcriptiesysteem voor de spreektaal is het International Phonetic Alphabet (IPA) en het ASCII-equivalent SAMPA. Bij muziek impliceert transcriptie het arrangeren van een stuk voor een ander instrument.

Bron: Wikipedia

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid

Andere blogs

Al je links onder één noemer!

Al je links onder één noemer!

Al je links onder één noemer Herken je dit: je kunt ergens één link vermelden. Welke kies je nou?Je website? Facebook? LinkedIn? Instagram? Pinterest? Twitter? Xing? Youtube?Je wilt het liefst al je links onder één noemer hebben hebben.Je zou kunnen kiezen voor een...

Van het gas los

Van het gas los

“Van het gas los”. Een kreet die het hart van Groningers uit het aardbevingsgebied doet opspringen van vreugde. Over laagjeskleding en warmtebuizen. En ecologische voetprint. Waar je blij van wordt.

Professional tijdens een digitale bijeenkomst

Professional tijdens een digitale bijeenkomst

Professional tijdens een digitale bijeenkomst Ben jij een professional tijdens een digitale bijeenkomst? Wat wil je uitstralen?Is dat wat mensen zien ook wat je wilt laten zien van jezelf en je bedrijf?Geeft dat vertrouwen?Als je geen professionele uitstraling hebt op...

Nelly Boer

Uw Eigen Secretariaat is opgericht door Nelly Boer. De basis is gelegd in 20 jaar opleiding en ervaring in secretariële dienstverlening en management ondersteuning en daarna aangevuld met 18 jaar ervaring in meerdere eigen bedrijven.
Share This