Academische titels en hun schrijfwijze

Geschreven door: Nelly Boer
19 april 2018

Academische titels zoals dr, ir, mr. / dr., ir., mr., prof.

Krijgen de afkortingen van academische titels altijd een punt?


Antwoord

Achter de afkortingen van academische titels hoort altijd een punt. Schrijf dus dr., drs., ing., ir., lic., mr., prof. enzovoort.

Toelichting
Elk van de bovenstaande voorbeelden is een afkorting in de specifieke betekenis van het woord (echte afkorting). We spreken de afkortingen uit als de woorden waar ze voor staan: doctor, doctorandus, ingenieur, licentiaat, meester, professor. Dergelijke afkortingen schrijven we met een punt: dr., drs. enzovoort.

We gebruiken bovendien alleen een hoofdletter als die ook in het afgekorte woord voorkomt. De afgekorte titels doctor, doctorandus enzovoort schrijven we met een kleine letter. Daarom schrijven we ook de afkortingen met een kleine letter.

En hoe zit het met de hoofdletters bij academische titels?

Het hoofdlettergebruik bij academische titels is hetzelfde als bij alle andere woorden: alleen aan het begin van een zin.

Moet mijnheer of mevrouw voor een academische titel?

In verslaglegging wordt in de deelnemerslijst een toevoeging voorafgaande aan de titel geplaatst.
Bijvoorbeeld:
Mw. mr. Jansen
Dhr. ing. Pieters
Meestal wordt in het verslag alleen mw. Jansen of dhr. Pieters vermeld.
Als het protocol dat anders voorschrijft, kan dit evt. Mr. Jansen of Ing. Pieters worden.

Bij meerdere meesters in de rechten wordt mrs. als aanduiding gebruikt: “Advocaten: mrs. De Vries en Jansen”. Dit moet niet worden verward met het Engelstalige (en onder de invloed van Ms. steeds meer in onbruik geraakte) Mrs., de afkorting voor mevrouw.

Zie ook

Andere blogs

Al je links onder één noemer!

Al je links onder één noemer!

Al je links onder één noemer Herken je dit: je kunt ergens één link vermelden. Welke kies je nou?Je website? Facebook? LinkedIn? Instagram? Pinterest? Twitter? Xing? Youtube?Je wilt het liefst al je links onder één noemer hebben hebben.Je zou kunnen kiezen voor een...

Van het gas los

Van het gas los

“Van het gas los”. Een kreet die het hart van Groningers uit het aardbevingsgebied doet opspringen van vreugde. Over laagjeskleding en warmtebuizen. En ecologische voetprint. Waar je blij van wordt.

Professional tijdens een digitale bijeenkomst

Professional tijdens een digitale bijeenkomst

Professional tijdens een digitale bijeenkomst Ben jij een professional tijdens een digitale bijeenkomst? Wat wil je uitstralen?Is dat wat mensen zien ook wat je wilt laten zien van jezelf en je bedrijf?Geeft dat vertrouwen?Als je geen professionele uitstraling hebt op...

Nelly Boer

Uw Eigen Secretariaat is opgericht door Nelly Boer. De basis is gelegd in 20 jaar opleiding en ervaring in secretariële dienstverlening en management ondersteuning en daarna aangevuld met 18 jaar ervaring in meerdere eigen bedrijven.
Share This