Academische titels

Academische titelsAcademische titels zoals dr, ir, mr. / dr., ir., mr., prof.

Krijgen de afkortingen van academische titels altijd een punt?

Antwoord
Achter de afkortingen van academische titels hoort altijd een punt. Schrijf dus dr., drs., ing., ir., lic., mr., prof. enzovoort.

Toelichting
Elk van de bovenstaande voorbeelden is een afkorting in de specifieke betekenis van het woord (echte afkorting). We spreken de afkortingen uit als de woorden waar ze voor staan: doctor, doctorandus, ingenieur, licentiaat, meester, professor. Dergelijke afkortingen schrijven we met een punt: dr., drs. enzovoort.

We gebruiken bovendien alleen een hoofdletter als die ook in het afgekorte woord voorkomt. De afgekorte titels doctor, doctorandus enzovoort schrijven we met een kleine letter. Daarom schrijven we ook de afkortingen met een kleine letter.

En hoe zit het met de hoofdletters bij academische titels?

Het hoofdlettergebruik bij academische titels is hetzelfde als bij alle andere woorden: alleen aan het begin van een zin.

Moet mijnheer of mevrouw voor een academische titel?

In verslaglegging wordt in de deelnemerslijst een toevoeging voorafgaande aan de titel geplaatst.
Bijvoorbeeld:
Mw. mr. Jansen
Dhr. ing. Pieters
Meestal wordt in het verslag alleen mw. Jansen of dhr. Pieters vermeld.
Als het protocol dat anders voorschrijft, kan dit evt. Mr. Jansen of Ing. Pieters worden.

Bij meerdere meesters in de rechten wordt mrs. als aanduiding gebruikt: “Advocaten: mrs. De Vries en Jansen”. Dit moet niet worden verward met het Engelstalige (en onder de invloed van Ms. steeds meer in onbruik geraakte) Mrs., de afkorting voor mevrouw.

Zie ook

Uw Eigen Secretariaat
Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overheid