Ledenadministratie

Geschreven door: Nelly Boer
19 februari 2018

Ledenadministratie en WPB

De ledenadministratie van (sport)verenigingen valt onder de werking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) als er sprake is van een geautomatiseerde of systematisch ingedeelde administratie. Dat zal vrijwel altijd het geval zijn omdat een simpel lijstje op papier met namen van de leden al wordt gezien als een systematisch ingedeelde administratie.

Op grond van de WPB is het verplicht om het doel van de ledenadministratie vast te leggen. Bij een (sport)vereniging is het doel van de ledenadministratie meestal gericht op het interne functioneren van de vereniging en het verkeer tussen haar leden. Gegevens uit die administratie mogen niet worden verstrekt aan derden tenzij de leden hier uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. Ook mag de volledige ledenlijst niet op de website gezet worden zonder de individuele toestemming van de leden.

Indien de ledenadministratie van een vereniging zich alleen richt op de voor de verenigingsactiviteiten noodzakelijke onderwerpen, en er dus geen gegevens worden geregistreerd die geen directe verbinding hebben met de activiteit van de verenigiging of op een andere wijze actief zijn voor de vereniging, is deze ledenadministratie vrijgesteld van melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Wil je hulp bij het verzamelen van privacyverklaringen van je klanten volgens de Privacywetgeving voor alle ondernemers?

Voor meer informatie over dit onderwerp: www.cbpweb.nl.

Andere blogs

Professional tijdens een digitale bijeenkomst

Professional tijdens een digitale bijeenkomst

Professional tijdens een digitale bijeenkomst Ben jij een professional tijdens een digitale bijeenkomst? Wat wil je uitstralen? Is dat wat mensen zien ook wat je wilt laten zien van jezelf en je bedrijf? Geeft dat vertrouwen? Als je geen professionele uitstraling hebt...

Online vergaderen met Teams

Online vergaderen met Teams

Online vergaderen met Teams. Een ideale ondersteuning voor thuiswerken. Maar ook effectief voor vergaderingen of overleg op grotere afstand. Dit kan behoorlijk wat reistijd besparen!

Nelly Boer

Uw Eigen Secretariaat is opgericht door Nelly Boer. De basis is gelegd in 20 jaar opleiding en ervaring in secretariële dienstverlening en management ondersteuning en daarna aangevuld met 18 jaar ervaring in meerdere eigen bedrijven.
Share This