Uw Eigen Secretariaat
MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Bij Uw Eigen Secretariaat zijn wij van mening dat eenieder maatschappelijk verantwoord zou moeten leven en werken.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), People / Planet / Profit zijn kreten die volledig ingebed zijn in ons bedrijf.
Daar dragen wij als bedrijf en als team ook heel bewust ons steentje aan bij.
Via de Milieubarometer houden wij een vinger aan de pols aangaande onze duurzaamheidscriteria en ontwikkeling. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een onderdeel van onze bedrijfsfilosofie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Uw Eigen Secretariaat zijn wij van mening dat eenieder maatschappelijk verantwoord zou moeten leven en werken.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, People / Planet / Profit zijn kreten die volledig ingebed zijn in ons bedrijf.
Daar dragen wij als bedrijf en als team ook heel bewust ons steentje aan bij.
Via de Milieubarometer houden wij een vinger aan de pols aangaande onze duurzaamheidscriteria en ontwikkeling. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een onderdeel van onze bedrijfsfilosofie.

People

 • Social return is erg belangrijk voor ons
 • We hebben een actief beleid met betrekking tot het aantrekken van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
 • Met omliggende scholen hebben wij afspraken gemaakt over samenwerking en stageplaatsen
 • Wij zijn Ecabo erkend leerbedrijf
 • Wij bieden werkervaringsplekken aan
 • Wij stimuleren de inbreng en eigen verantwoordelijkheid van de teamleden
 • Medewerkers helpen wij volop bij de persoonlijke ontwikkeling in de brede zin van het woord
 • We bieden herbruikbare waterflessen aan om een gezonde levensstijl te bevorderen
 • Wij meten bij voortduring temperatuur en luchtvochtigheid, om een zo prettig mogelijk werkklimaat te bevorderen
 • Werkplekken worden ergonomisch ingericht, wij monitoren dit regelmatig
 • Al onze medewerkers bieden wij 1x per jaar een BHV cursus aan, om de veiligheid op de werkplek zo goed mogelijk te garanderen

Uw Eigen Secretariaat voelt zich verantwoordelijk voor al haar teamleden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is onderdeel van onze bedrijfsvoering.

Planet

 • Onze afvalstromen worden gescheiden (we hebben momenteel 18 afvalstromen)
 • Verpakkingsmateriaal wordt zoveel mogelijk hergebruikt
 • Wij maken grotendeels schoon zonder chemicaliën
 • Ons kantoormeubilair wordt tweedehands aangeschaft en na gebruik weer gerecycled / weggegeven aan goeie doelen (de Midden-Groningse Uitdaging)
 • Onze kantoormachines worden, voor zover mogelijk, tweedehands aangeschaft en na gebruik weer gerecycled / weggegeven aan goeie doelen (de Midden-Groningse Uitdaging)
 • Wij werken zoveel mogelijk papierloos. Als papier gebruikt wordt, dan is dat verantwoord geproduceerd papier
 • We maken steeds meer keuzes met de circulaire economie als basis voor ons denken
 • We maken, waar mogelijk, gebruik van het openbaar vervoer
 • Waar dit niet kan, rijden we voornamelijk elektrisch

Profit

 • Ons kantoor is optimaal geïsoleerd
 • We gebruiken energiezuinige verlichting en apparatuur
 • Ons voorste kantoor is inmiddels voorzien van HR++ glas
 • Zonwerende folie aan de zuidzijde houdt ons kantoor in de zomer koeler en het werkklimaat aangenamer
 • We hebben voldoende zonnepanelen om ons jaarverbruik af te dekken
 • Op dagen dat de zon niet voldoende schijnt, maken we gebruik van groene stroom
 • Op zonnige dagen leveren we stroom terug
 • Onze pand wordt verwarmd met een nieuwe, supermoderne pelletketel
 • De warmwatervoorziening gebeurt met een heatpipe-zonnecollector
 • Zware computers worden, waar mogelijk, vervangen door energiezuinige alternatieven

Privacy van gegevens

Wij gaan op vertrouwelijke wijze om met de gegevens van onze relaties.
Privacy-verklaring

We laten ons door erkende organisaties begeleiden en ondersteunen om onze inspanningen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zo optimaal mogelijk te benutten.

We hebben deelgenomen aan het Koploperproject Midden-Groningen, met als adviseurs Ada Kruiter van CirculairActief, Reina Boels van ReinAdvies en Jaap de Vries van DZyzzion.

Share This